Een zachte berm

Len Borgdorff schrijft en fotografeert

Gedicht(en) van de maand september (2018)De stratenmaker

De stratenmaker tikt de klinkers
tot de doden keurig passen.
Ik groet, vertraag en loop dan door.

Dof ploffen soms kastanjes open
voor mijn voeten en onvermijdelijk
trap ik alsof de doden achter mij

zacht praten harde rode bessen plat.
Ik kon ze levenslang vertrouwen.
Het lukt maar niet vandaag.

Waar ik ze wil ontlopen
klinken de doden op,

treed ik hun heil, herroep
ik de vergeving van hun zonden,

daalt kwaad van alle kanten
zolang ik mij niet voeg.

Voorbij de kromming, waar het pad

zich stilt en onverhardt, zing ik

voorzichtig leven; er zingt
niets terug.


Len Borgdorff